Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Bodil Gudbergsen
Kids- og Between-sekretær
30277293
Vinkelvej 6
Gudhjem
Født 1985

Ansat siden

2020

Ansat af Bornholms afdeling til at støtte og vejledning på årets lejre. Planlægge og leder evangeliserende børnefremstød. Tilrettelægge kurser og være bindeled til andre samarbejdspartnere. Kontakt/bindeled til LMBU konsulenterne og LMBU's resurser på landsplan.