Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Anna Lisbeth Sonne
Tværkulturel konsulent
29284672
Herning
Født 1966

Ansat siden

2019

Ansvarlig for Asylkoret og lovsang i Biblecaféen i Bording
Derudover diverse omsorgsopgaver på Udrejsecenter Kærshovedgaard

Uddannet lærer