Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Anders Solgaard
Frimenighedspræst
Nexø
Født 1993

Ansat siden

2021

Præst i LM-kirken Østbornholm

LMU-sekretær på Bornholm