Udfordring til fællesskabet

28/03/2019

Der efterlyses relationer og fællesskab flere steder i denne avis. Migranterne, der kommer til tro her i Danmark, har brug for mere fællesskab end det, de kan blive en del af to timer om ugen, når den kristne menighed samles til møder og gudstjeneste. Og vores egne unge spørger efter relationelle og missionale fællesskaber, når de leder efter en menighed at komme i.

Det er i høj grad en udfordring til overfyldte kalendere, men også til en forståelse, som begrænser det kristne fællesskab til kirkens eller missionshusets geografiske rum og gudstjenestens eller mødets tid. Det kristne fællesskab er langt større.

Vi har i den lutherske kirke med rette lagt afgørende vægt på nådemidlerne og i LM især på ordets forkyndelse. Det har været en vigtig del af vores dna. For år tilbage kunne man bruge ordet ”min høreplads” om det kristne fællesskab.

Spørgsmålet er så bare, om vi utilsigtet næsten er kommet til at privatisere den kristne tro. Vi samles for at høre, hvad en prædikant formidler til os, og så har vi bibelkredsen, hvor vi kan tale sammen. Men bortset fra det er kristendommen reelt for mange kristne en privatsag. 

Det er den holdning, som mange nydanskere og også mange unge nu ønsker at gøre op med, og det er der rigtig god grund til.

Ifølge Ny Testamente er det kristne fællesskab intet mindre end Kristi legeme med Jesus selv som hovedet. Og det er ikke bare et billede, men en virkelighed. Vi er virkelig Kristi legeme (1 Kor 12,27). Det kristne fællesskab består alene på grund af Jesus, og han er til enhver tid kraftkilden og centrum for det. På den baggrund er vi alle kaldede til at lade Kristus forme os efter hans billede (Rom 8,29), så vi ligner ham, og til at tjene hinanden i fællesskabet hver især med de nådegaver, han har givet os (1 Pet 4,10).

Derfor er det kristne fællesskab principielt også et 24/7- fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden med både åndelige og praktiske spørgsmål, og hvor det først og fremmest er Jesu kærlighed, der råder imellem os. 

Det udfordrer på en særlig måde en vestlig, individualistisk og måske endda introvert kultur, og vi skal ikke for hurtigt hæve paraderne og forsvare vores typiske danske levevis. Vi er Kristi Kirke, og Kristi kirke består ikke kun af ører, men af en hel krop. Det vil for alvor blive klart på den nye jord. Så lad os begynde at erfare velsignelsen i den virkelighed allerede nu!

Bragt som Leder i Tro & Mission 6/2019

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.