Generationer på livsvandring

15/03/2019

Mange unge spørger i dag efter fællesskab med ældre kristne. Det er en ny situation for dem af os, der ikke er helt unge mere, og den første udfordring er, at vi har svært ved at forstå det. Sådan var det jo ikke, da vi var unge! 

Den næste udfordring er, at vi ikke ved, hvordan vi skal reagere. En ting er den positive vilje, men hvad betyder det i konkret handling? Hvordan bygger vi bro mellem generationerne i LM, så vi i gensidig respekt og tillid vokser tættere sammen og erfarer fællesskabets velsignelser?

På Rådsmødet i LM den 25. maj er et af de to temaer netop Fælles livsvandring, og hensigten er at omsætte de gode viljer til konkret og praktisk inspiration. Derfor er det nu, at den lokale snak om dette emne skal i gang, så de 100 deltagere på rådsmødet kan møde op med gode ideer og tage endnu flere med sig hjem. I Tro & Mission vil vi også gerne følge temaet til dørs, så lad os endelig høre om de lokale tiltag på området!

I Tro & Mission nummer 5/2019 er et spændende eksempel på fælles livsvandring. Irene og Ole Olsen, der er midt i fyrrerne, fik et kald fra Gud til at skifte menighed fra Nordvestkirken i København til den langt mindre Rødovre-kreds. Formålet var at række ud til LMU’erne i Rødovre, som netop havde ønsket sig en slags mentor-ordning.

Det er meget opmuntrende at læse om, at nogen hører Guds kald og også handler på det. Også når usikkerheden melder sig i form af følelsen af at være på dybt vand. Men det er jo netop det mønster, vi møder igen og igen i Bibelen: At når Gud kalder, må vi som mennesker handle, også selv om vores følelser stritter i alle retninger. Når Gud kalder, tager han også ansvaret.

Det begynder med, at vi indser, at vi som både børn, unge, voksne og ældre er en del af intet mindre end Kristi legeme på jord. Det er en fantastisk virkelighed, og det betyder, at ”Gud nu engang har givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det” (1 Kor 12,18). Jesus selv siger: ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden” (Joh 13,25).

Lad os bede om, at Gud vil vise os behovet for, at vi alle er brobyggere mellem generationerne i hver sin virkelighed. Det handler først og fremmest om en fælles holdning til at være medarbejdere på hinandens glæde, og at denne holdning også viser sig i den måde, vi omgås hinanden på. Og den udfordring vender begge veje.

Bragt som Leder i Tro & Mission 5/2019

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.