Anmeldelse
Cover Frimodig

Frimodig – Kvinde, identitet og tjeneste i bibelsk lys

Mathilde Bech Braüner og Lars Malmgaard Jensen (red.)
LogosMedia 2023
144 sider – 149,95 kroner, e-bog – 99,95 kroner
Peter Westh Jensen

Spændende – og modigt, tænkte jeg, da jeg hørte, at Lohse var på vej med en bog om kvindens rolle i hjem og menighed. Og nu er den her så – bogen, der har fået titlen: Frimodig – kvinde, identitet og tjeneste i bibelsk lys, redigeret af Lars Malmgaard Jensen og Mathilde Bech Braüner.

Forlaget og forfatterne til bogen fortjener ros for at tage fat om nælden. For det er et kontroversielt emne, der behandles. Men det er nødvendigt. Ikke mindst i tider, hvor der er kommet fart i kønsdebatten igen, må vi søge efter holdbare svar ud fra Bibelens tekster om mænds og kvinders rolle i hjem, menighed og samfundsliv. 

Afvigende standpunkter i forhold til hovedstrømningen kræver gode og velfunderede argumenter og troværdige eksempler på mulig praksis for at kunne opretholdes. 

Jeg synes, bogen langt på vej lykkes med sit forehavende: at begrunde og forsvare den klassiske forståelse af mandens og kvindens rolle i hjem og menighed – og at få sat problemkomplekset ind i en nutidig kontekst. 

Rigide rammer eller laissez-faire?

Bogen indeholder to principielle, velskrevne artikler. Den ene handler om kønskonstruktivisme, kønsidentitet og kønsroller og er skrevet af Mathilde Bech Braüner.  

Dette kapitel kan godt virke som lidt af et sidespor i forhold til bogens hovedærinde, men artiklen er afklarende, når det gælder at forstå, hvad kønskonstruktivisme er, og hvorfor en sådan tilgang til køn er skæbnesvanger.  

Den anden er af Lars Malmgaard Jensen, og han udfolder en bibelsk argumentation for den såkaldte komplementarisme i mand-kvinde-rollen.

Artiklen viser en vej at gå i balancen mellem rigide rammer og ren laissez-faire.

Bogens centrale del består af fire essays, skrevet af Rikke Holst Vigilius, Lene Dalsgaard Thomsen, Ester Frich Dam-Larsen og Ditte Kure Olsen. 

De giver hver især en autentisk skildring af deres kampe med at forstå og realisere kvindens rolle efter de bibelske tekster – og om hvilen og velsignelsen i at acceptere den bibelske vejledning. De synes at have fundet ro i de fleste spørgsmål, de har haft til kvindens rolle, og er nu frimodige i accepten af deres kønsposition. Som også bogens titel antyder. 

Overbeviser ikke skeptikere

Selv synes jeg ikke, det er så ligetil at kapere den klassiske bibelske forståelse af kvindens plads i hjem og menighed. For hvorfor er det nu, kvindens underordning ikke skal gælde i samfundslivet generelt, men begrænse sig til hjem og menighed, når kvindens underordning begrundes i skaberordningen? Det spørgsmål diskuterer bogen desværre ikke. 

Hvorfor kan en kvinde godt være monark, statsminister eller chef i en virksomhed – med magt og myndighed over mænd, mens hun samtidig skal tilslutte sig mandens lederrolle, når hun kommer hjem eller hen i det kristne fællesskab?  

Bogen ønsker at vise, at Bibelen giver både kvinder og mænd hver sin vigtige rolle at spille. Det gør den godt, men den er ikke banebrydende i sit indhold. Den kommer derfor næppe heller til at overbevise skeptikere eller til at skubbe folk ud af deres i forvejen indtagne holdningsmæssige positioner.  

Anmeldelsen har været bragt i Tro & Mission nr. 04/2023.

Tilføj kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Anders Philipps
Kristendom var ikke noget, de brugte tid på i Anders Philipps barndomshjem. Hans far tog dog Anders og hans søster med i legestue i præstegå…