12/03/2019 | Julie og Emil Solgaard, Missionærer i Peru

…og Verbet var hos Gud, og Verbet var Gud”. Sådan lyder begyndelsen af Joh. 1 i den spanske bibeloversættelse fra 1960, som de bruger i m...

Projekter

Igennem både undervisning og praktik udrustes eleverne til at tjene i deres egne menigheder.
Bibelundervisning på video er til stor aflastning for de lokale præster
Solid indføring i luthersk tro er vigtigt i et katolsk land

Ansatte i Peru