11/07/2017 | Flemming Hansen, Pendlermissionær i Tanzania

Så har jeg igen været en tur i Mara og hjælpe med at holde menighedskurser for evangelister, kirkeældste, søndagsskoleledere mv. På blogg...

Projekter

Evangeliet kommer ud til folk, der flytter rundt, og de, der bliver kristne, inviteres på bibelskole.
Bibelskolen uddanner evangelister, sognemedhjælpere og hjælpepræster
Soma Biblia skal gennem kristen evangelisk litteratur på swahili komme længere ud med evangeliet og samtidig støtte de lokale kristne i...

Ansatte i Tanzania

JOB
To missionærbørn på 8 og 12 år har brug for undervisning i dansk og lektiehjælp efter skoletid på den internationale skole i Dar es Salaam i...