13/04/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

Lige nu har vi i Luthersk Mission en række spændende missionær-stillinger at tilbyde. I fire lande har vi fire konkrete stillinger + stil...

Projekter

For at frontsoldaterne kan kæmpe må de have forsyninger
Det skrevne ord er med til at opbygge troen og binde LM sammen
De fremmede i Danmark har også ret til at høre evangeliet og møde næstekærlighed

Sider

NYT
Med fokus på bøn i 2018 håber generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, at folk ikke bare får ny viden om bøn, men at de helt konkret...
Meget er uvist for Julie og Emil Solgaard, som næste år rejser ud som missionærer til Peru. Men sammen har de visheden om, at Gud har styr...