20/09/2017 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

I samfundsdebatten er ”social kontrol” blevet et fast begreb. Særligt i forhold til muslimske miljøer. Det er udtryk for en frihedsberøve...

Projekter

For at frontsoldaterne kan kæmpe må de have forsyninger
Det skrevne ord er med til at opbygge troen og binde LM sammen
De fremmede i Danmark har også ret til at høre evangeliet og møde næstekærlighed

Sider

NYT
Børnebladet Komfrit får et nyt løft, så det er mere målrettet arbejdet i Luthersk Missions børne- og juniorklubber
LM's lokale menigheder og det sociale arbejde, der udføres fra dem, står til at miste en væsentlig indtægt, hvis momskompensationen...