Jobside

Du skal ikke holde dig tilbage med at søge en stilling hos os, selvom du tænker, at vi ikke kan bruge en ansøger med din faglige baggrund.

Missionsarbejdet er hele tiden i udvikling - både i Danmark og i  udlandet - og derfor kan det være, at der er brug for netop dig med  dine kompetencer og erfaring.

> Søg job i LM uopfordret.

> Læs mere om vilkår for job i udlandet.

Aktuelle job

Brænder du for at drive kristen skole for unge med særlige behov
På Grow in Wisdom School undervises 3 børnehaveklasser og en førskoleklasse. Formålet er at hjælpe børn af mindrebemidlede forældre at lære basalt engelsk som hjælp til videre skolegang
Som bogvolontør i Soma Biblia er du med til at være med til at sprede evangeliet via salg og distribution af kristen litteratur
Gennem kirken Church of Siem Reap skal du være med til at undervise unge i engelsk (evt. også IT eller musik) i kirken og i mindre landsbyer omkring Siem Reap
En todelt undervisningsopgave, En del er at dække undervisning i dansk af fem missionærbørn i 1.-7. klasse
LM søger to volontører til at være i en børnehave/dagcenter for khmer-børn, hvor man hjælper kvinder til at komme ud af et liv i prostitution
Vil du være med til være at dygtiggøre præsterne og menighedslederne i praktisk-teologiske opgaver som forkyndel-se, sjælesorg og menighedsledelse?
Vil du være med til at opbygge den lutherske kirke i Peru og støtte kirken i at nå længere ud med evangeliet
LM ønsker at styrke det diakonale arbejde i Siem Reap-området i Cambodja. Derfor søger vi en missionær, der kan være med i et team, der yder sygeplejefaglig behandling og gør forebyggende arbejde for
Vil du være med til at fremme forståelsen af evangeliet hos kirkens lokale ledere og til, at folk i området kommer til tro og får hjælp til at leve som kristne

Sider