Vilkår for missionærer i LM

At blive missionær er et markant skift i livet, fordi missionæren flytter til et andet land og bliver en del af en fremmed kultur. Det giver en masse spændende oplevelser samtidig med, at man bliver udfordret på det personlige plan.

LM ansætter både singler og ægtepar. LM ønsker at finde arbejdsopgaver til både mand og hustru. Der er særlige regler omkring arbejdskvoten for familier med mindreårige børn. LM udbetaler løn til den enkelte ansatte, afhængig af anciennitet og arbejdsland.

Lønnen er udregnet efter lønniveauet for en fiktiv LM-stilling i Danmark og ud fra de skatteforhold, der er internationalt. Lønnen er herefter indekseret, så den svarer til købekraften i det land, du kommer til at arbejde i. Du vil også få en pensionsordning.

For at skabe gode arbejdsbetingelser for missionærerne stiller LM en bolig med standardinventar til rådighed. De fleste missionærer har desuden adgang til en bil. Derudover har missionærerne fri læge, 50% betaling af nødvendig tandbehandling samt forsikringer efter nærmere beskrevne vilkår.

Missionærer er som regel ansat i stillinger uden tidsbegrænsning. Der laves dog aftaler mellem LM og missionærerne om regelmæssige orlovsperioder i Danmark hvert andet år af 2-3 måneders varighed og med mulighed for op til 6 måneders orlov efter udstationeringsperioder på fire eller seks år.

Har du børn?

Har du børn i den skolesøgende alder, sørger LM også for fri undervisning. Det er forskelligt fra land til land, hvilken type skole eller undervisning missionærbørnene kan tilbydes.

Et fælles mål for alle arbejdslandene er, at børnene skal være fagligt på højde med det danske uddannelsesniveau ved afslutningen af ansættelsesforholdet.

Har du børn under fire år, vil pasningen af børnene kunne indgå med op til 75 % af den ene ægtefælles samlede arbejdskvote. Denne del reduceres til 50 %, når børnene er over fire år.

Der er selvfølgelig mere ...

Der er selvfølgelig mere at sige om ansættelsesvilkår i LM.

Søger du om at blive antaget som missionær i LM, vil du blive introduceret til ansættelsesbetingelserne i løbet af ansættelsesprocessen og få adgang til en missionærhåndbog.

JOB
Du skal ikke holde dig tilbage med at søge en stilling hos os, selvom du tænker, at vi ikke kan bruge en ansøger med din faglige baggrund.

Tænker du på at rejse udenlands som missionær?

Stil dine spørgsmål, eller få en uforpligtende snak med LM’s missionskonsulenter:

Bent Olsen, 4157 8237
Kristine Ballantyne, 4820 7673
Christian Lund Pedersen, 4820 7673