Inspirationsmateriale til mission i Danmark

Her finder du traktater, foldere og andet, som kan bruges til inspiration og uddeling

Intro er kristendomskursus med udgangspunkt i trosbekendelsen

Traktater

Nedenstående traktater kan give anledning til en god snak om kristendom. De fleste findes kun som pdf.

forsidebillede af folderen: Kristendom på 7x2 minutter

Kort og enkelt beskriver folderen, hvad den kristne tro går ud på. Det er samlet i syv punkter, som hver kan læses på to minutter.

Den franske udgave fås stadig som trykt folder. Skriv en mail til dlm@dlm.dk for at bestille den.