LM's generalforsamling: Mere fokus på Grønland

Et udsnit af landsgeneralforsamlingen
Landsgeneralforsamlingen drøftede blandt andet pejlemærker for LM's internationale missionsarbejde (foto: Nicklas Lautrup-Meiner).

LM's landsgeneralforsamling talte stærkt for et øget fokus på Grønland, men også en reducering af arbejdet i Tanzania fyldte en stor del af debatten den 29. og 30. oktober

03/11/2021 / Nicklas Lautrup-Meiner nlm@dlm.dk

LM skal nedprioritere noget af det eksisterende internationale arbejde for at nå nye grupper, der ikke har hørt evangeliet.

Det mente LM’s generalforsamling, der den 29. og 30. oktober netop drøftede pejlemærker for LM’s internationale arbejde de kommende år.

Stor gruppe syd for Dar es Salaam, der ikke har hørt evangeliet

De største sværdslag stod om Tanzania, hvor LM har drevet mission siden 1911.

Der er stadig folkegrupper i Tanzania, der ikke har hørt evangeliet og er såkaldt ”unåede”, som er den gruppe, som LM særligt har forpligtet sig på i den overordnede missionsstrategi.

Flere i generalforsamlingen foreslog blandt andet en satsning på den store gruppe af unåede, der bor langs Tanzanias kyst syd for storbyen Dar es Salaam.

Er det LM's opgave, eller kan de lokale kristne stå på egne ben?

”Der er unåede grupper langs kysten, men hvem skal nå dem? Er det LM’s opgave eller er det kristne tanzanieres,” spurgte international missionsleder Christian Lund Pedersen.

Med spørgsmålet forsøgte han at italesætte, at der er mange resurser i blandt andet den lutherske kirke i landet, der har 7-8 millioner medlemmer.

Han og LM’s internationale team lagde dog ikke op til en udfasning i hele Tanzania.

Derimod var oplægget en reduktion i LM’s arbejdsområder i landet med en udfasning i for eksempel Mara stift, hvor blandt andet bibelskolen i Kiabakari ligger.

En udfasning, der kan skrues ned i tempo

Også generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen talte for en udfasning.

”Vi skal være med til at fremelske nogle sunde, bibelske lærere, som kender kulturen og bliver i mange år på bibelskolen,” mente han.

Både han og Christian Lund Pedersen understregede at udfasningen kommer til at ske langsomt og løbende vil blive evalueret og eventuelt udskudt.

Stor fysisk, psykisk og åndelig nød i Grønland

Hvor det nedskaleres i Tanzania, skal der i stedet opskaleres i Cambodja.

Men også Grønland blev italesat kraftigt fra mange sider i landsgeneralforsamlingen.

”Vi skal til Grønland. Der er meget fysisk, psykisk og åndelig nød i Grønland,” lød det blandt andet fra Hanna Rasmussen, der har været missionær i Etiopien i 28 år.

”Grønlænderne er selv begyndt at tale om deres problemer og giver udtryk for, at de behøver hjælp,” mente hun og så et behov for blandt andet psykologer og sjælesørgere.

Netop fordi mange talte for et fokus på Grønland, mente generalforsamlingen, at LM skal satse stærkere på Grønland, end der egentlig var lagt op til i de pejlemærker, der blev præsenteret.

Hjælpe LM'ere til Grønland for at leve som kristne

Af respekt for grønlændernes tro og historie vil der dog ikke blive tale om, at LM sender missionærer i klassisk forstand.

I stedet vil der i højere grad være et fokus på at opmuntre LM’ere til at søge job i forskellige sektorer i Grønland og opfordre og hjælpe dem til at leve som tydelige kristne i deres hverdag.

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.