Tænker du på at rejse udenlands som missionær?

Kontakt os på internationalejobs@dlm.dk eller ring og få en uforpligtende snak med LM’s missionskonsulenter:

Christian Lund Pedersen, 48207675
Ole Malmgaard, 40803823
Rebekka Zoll Landkildehus, 30275136

Missionshistorie

Mit kald er ikke udløbet

Kaja Lauterbach: kl@dlm.dk

Efter 25 år ser missionær Hanna Rasmussen stadig stort behov for, at missionærerne bakker op om kirkens ledelse i Etiopien

Hanna Rasmussen har i år (2014) fejret 25 års jubilæum som LM-missionær i Etiopien. Siden hun rejste ud første gang i 1984, har det været et liv og opgaver i konstant forandring i et land, der også har oplevet mange forandringer.

Til august rejser hun tilbage og tager fire år mere i Jinka i Etiopien, for, som hun siger, hendes kald er ikke udløbet.

Hanna har haft mange forskellige opgaver i Etiopien

Den nu 61-årige kvinde fra Falster mødte kaldet til at blive missionær, allerede da hun som lille pige hørte  missionærer fortælle i missionshuset om deres arbejde. 

”Gud lagde kaldet ind i mig. Jeg fortalte det ikke til andre mennesker, men bad Gud om at vise mig, hvordan det skulle blive til virkelighed,” siger hun.

Efter en uddannelse til lærer og fem års ansættelse på Sædding Efterskole rejste hun til Etiopien. I første omgang for at blive lærer på Den norske Skole i Addis Abeba. Senere var der opgaver i kvindearbejde ud fra Geresse, hvor hun rejste rundt i distrikterne i blandt andet Gidole, Konso, Arba Minch og Galta, og opstart af læseoplæring af analfabeter.

Nu har hun mange forskellige opgaver: undervisning på bibelskolen i Jinka, rådgivning i distriktsarbejdet, koordinator for et grundskoleprojekt, regnskabs- og kassererarbejder og mange praktiske opgaver.


I forbindelse med, at Hanna Rasmussen tager rundt som koordinator og kasserer, har hun brug for at finde steder, hvor der er mobildækning.

Etiopien er et land i udvikling

Der er sket meget i Etiopien i de 30 år, siden Hanna Rasmussen kom til landet for første gang. 

Befolkningstallet er fordoblet fra cirka 45 til cirka 90 millioner mennesker. Det er stadig et fattigt land, men der er sket forbedringer af både huse, vejnet og broer, og der er indført demokrati, selv om det ikke er som i Danmark, fortæller hun. 

Men samtidig er forskellen på rig og fattig blevet større. 

Der er også sket store forbedringer inden for sundhedstilbud. Myndighederne er blevet bevidste om, at der skal være vaccinationsprogrammer for alle, og at alle skal i skole – selv om der stadig er en del på landet, der ikke kommer det.

Der kommer også flere turister til landet. Både mod nord, men også til stammeområder i sydvest.

Både en etiopier fra nord og en dansker oplever skift i kulturen

Når det gælder Mekane Yesus Kirken, glæder Hanna Rasmussen sig over det syn for at komme videre og nå flere, hun møder mange steder. 

På Jinka bibelskole er man ved at bygge ud til en kvindeafdeling, og man satser på at få lærerne videreuddannet, så man kan få en andet års linje. 

”Det er vigtigt at få elever fra stammer, hvor der kun er få kristne. Nogle, som kan tage hjem igen til deres egne, og som kender sprog og kultur, sådan at man ikke behøver blive ved med at sende evangelister udefra,” forklarer hun.

Fra kirkens missionsskole i Hawassa er man begyndt at sende missionærer til andre lande, men også at sende evangelister til fjerne områder i Etiopien. 

En etiopier, der rejser fra et område til Etiopien til et andet, kan opleve lige så store kulturforskelle som en dansker, der kommer til landet. Det er vigtigt at forklare evangelisterne, at de skal forberede sig på det, og det glæder Hanna Rasmussen, at kirkens ledelse er begyndt at få lidt forståelse for det.

Mekane Yesus Kirken har stadig behov for hjælp

Mekane Yesus Kirken er imidlertid stadig en ung kirke, og der er ikke altid så meget åndeligt indhold i forkyndelsen, vurderer Hanna Rasmussen. Hun kunne godt ønske sig, at kirkeledelsen generelt tog lidt mere ansvar for undervisning af præster og evangelister – og på den måde for, hvad og hvordan forkyndelsen bliver. 

”Selv om der nu er mange gode ledere – evangelister og præster – i Mekane Yesus Kirken, er der stadig stort behov for, at missionærerne bakker op om dem i undervisningssituationen, mener Hanna Rasmussen.

”Jeg savner en mandlig missionærkollega med teologisk uddannelse til at hjælpe med at inspirere og undervise evangelister og ledere.” 

”Det vil være godt, hvis vi i udfasningsperioden kunne sætte ekstra ind med oplæring og undervisning,” siger hun med henvisning til, at LM har besluttet at trække sine missionærer ud af Etiopien senest i 2020.

Mekane Yesus Kirken har fået syn for børn og unge

Hanna Rasmussen oplever også, at kirken i Sydvest-Etiopien er begyndt at få syn for børn og  unge, og hun glæder sig over de spor, som LMU’s og LM Kids’ projekter i 2013 har sat.

”Tid og penge er givet godt ud, og udfordringen nu er opfølgning på begge projekter,” siger hun.

LMU-projektet gik ud på at undervise ungdomsledere, der så gik hjem og underviste andre, sådan at det hele spredte sig som ringe i vandet.

LM Kids-projektet var hjælp til at oplære og inspirere søndagsskolelærere. Blandt andet betalte man lønnen til en søndagsskolekonsulent. Den erfarne missionær glæder sig over de gode oplæg, som han holdt om, hvordan man forbereder sig og bruger flonellograf.

Nydanskere og flygtninge, som har fået opholdstilladelse, har brug for at lære dansk. Det kan have stor betydning, hvis de kan få…

05/07/2019 | Matilde Olesen
I min volontøropgave har jeg arbejdet med undervisning. Helt konkret har jeg undervist missionærbørnene i dansk og nogle khmerbørn i musik. Jeg var meget spændt på, hvordan det ville blive at være vol…