Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Thomas Olofson
Afdelingssekretær, forkynder, frimenighedspræst
Sorthat-Muleby ved Rønne
Født 1980

Ansat siden

2020

Ansat af Bornholms afdeling og LM-kirken Vestbornholm

Uddannet teolog