Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Thomas Olofson
Afdelingssekretær, forkynder, frimenighedspræst
Rønne
Født 1980

Ansat siden

2020

Ansat af Bornholms afdeling

Uddannet teolog