Anmeldelse
Cover Da Job mødte Gud

Da Job mødte Gud

Andreas Kammersgaard Ipsen
LogosMedia 2022
112 sider / 149,95 kroner
Kasper Beck Drejer

Nu har jeg haft fornøjelsen af at læse Andreas K. Ipsens bog Da Job mødte Gud. En meget velskrevet, læsevenlig, ærlig og hverdagsnær bog, som rummer mange gode refleksioner over en bog i Bibelen, som langt fra er lige til. 

Men det har alligevel været en anderledes læseoplevelse denne gang. Jeg tygger nemlig stadig på det, jeg har læst. For bogen udfordrer mig – både på min forståelse af Jobs Bog, og på min relation til Gud. Jeg tygger stadig, fordi jeg fortsat har åbne spørgsmål og tanker, hvor jeg ikke er lige så afklaret som Andreas K. Ipsen. 

Men er det forkert, eller gør det bogen mindre god eller læseværdig? Det mener jeg bestemt ikke. Som én engang sagde til mig: ”Vi skal turde lade folk gå hjem med spørgsmål, for det sætter for alvor gang i refleksion og nysgerrighed.” Spørgsmål har den effekt, at de arbejder videre i os.  

Helikopterperspektivet, der forklarer budskabet 

Bogens intention er at give et helikopterperspektiv på Jobs bog som helhed. Derfor bliver der dykket ned i forskellige dele af Jobs Bog. Andreas K. Ipsen pointerer, at Jobs Bog ikke kun er til det lidende menneske eller først og fremmest omhandler lidelsens problem, men at den handler om et grundlæggende problem i vores eksistens (jf. s.11). 

Andreas K. Ipsen udlægger, at Jobs problem består i, at han har en nytterelation til Gud og ikke en personlig relation, og det er omdrejningspunktet. Jobs bog forklarer ikke, hvorfor Job bliver ramt, men hvorhen Gud vil lede Job. Gud ønsker at frelse Job fra denne fejlforestilling i hans gudsrelation. Job skal ikke finde værdien i Guds velsignelser, men velsignelsen i at kende Gud personligt. 

Andreas K. Ipsen fremhæver dette i sine nedslag i bogen, og viser, hvordan Job udvikler sig fra at tale om Gud og til at tale til Gud.

De mange svære passager

Jobs bog er fyldt med en masse svære passager, og her får man som læser mange forklaringer og sjælesørgeriske input fra Andreas K. Ipsen til at blive klogere på emner som: hvad der sker mellem Satan og Gud, Jobs anklage mod Gud, hvordan mørke perioder kan ramme og påvirke, meningen i lidelsen med mere. 

Mange ting i livet kan mørkne for os, og her er det godt at ”polstre” sig med fortrøstning, håb og viden hos Gud i lysere perioder. 

Jobs bog har meget at lære os. Jeg tror, at vi alle har brug for at få ”visket ud” og sat nogle nye penselstrøg i vores gudsrelation og gudsbillede – ligesom Job. Vi skal ikke ønske os de samme omstændigheder som Job, men den samme retning.

Så læs bogen, og reflekter videre.  

 

Anmeldelsen har været bragt i Tro & Mission nr. 13/2022.

Tilføj kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Anna Mhina
“Guds plan kan ikke forpurres af mennesker. Gud, som planlægger, fører nemlig selv sin plan ud i livet, hvis vi er villige til at lytte og f…