”Vi er løbet tør for mad!”

28/05/2021

Sådan stod der på et skilt, som en kvinde holdt op foran kameraet under en mindre demonstration i Phnom Penh, og som er gået verden rundt (eks. The Guardian, Washington Post).

Kvinden bor i et af de fattigste områder af Phnom Penh, et område, som tidligere på måneden blev klassificeret som rød zone på grund af høj smitte af covid-19. Folk, som bor i røde zoner, må ikke forlade deres hus. Dette ramte særligt byens allerfattigste hårdt. For folk, som lever fra dag til dag, kan tre uger uden indtægt skabe desperation.

En del forskellige organisationer, samt til dels også regeringen, begyndte løbende at levere nødpakker med mad til de områder, som er hårdest ramt af fattigdom.

Flame, organisationen Jesper arbejder med, delte også pakker ud med mad, indkøbt fra ekstraordinære donationer.

Et par uger efter ophævelsen af den hårde lockdown besøgte Jesper sammen med Flame et af de områder, hvor byens levestanderne er allerværst.

Bydelen ligger i et område, hvor byens store losseplads tidligere lå, men hvor der nu er beboelse. Mange af områdets beboere skaffer penge ved at  samle pap eller plasticflasker fra byens gader, som så bliver solgt og anvendt til genbrug. Skraldeopsamlerne får for tiden 30 øre per kilo plastic de indsamler. Det betyder, at der skal samles virkelig mange plasticflasker for at leve.

Gustav, vores søn, havde fået lov at tage med på turen og hjalp med at dele mad ud til kvarterets børn. Mad, som Flame sammen med en lokal kirke nu i flere uger har delt ud til 100 børn hver dag.

Den lokale præst var flyttet til området for 17 år siden for at lave en kirke i netop dette område. At opleve både den offervillighed, den lokale præst havde, samt at se, hvordan den lokale kirke kan være svar på lokalområdet umiddelbare problemer, var meget inspirerende.

Uddeling af mad

En lokal kirke har det sidste stykke tid stået for at uddele mad ud til kvarterets børn.

Uddeling af mad

Mange af områdets beboere tjener penge ved at indsamle plasticflasker og sælge dem til genbrugsfabriker.

Hansen

Området var tidligere byens losseplads.

Lokalkirke

Den lokale kirke som blev etableret for 17 år siden og prøver at gøre en forskel i sit nærmiljø.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Amalie Puggaard Poulsen
Birger Reuss Schmidt
Henrik P. Jensen
Else Wiwe
Søren Skovgaard Sørensen
Ole Malmgaard
Christian Lund Pedersen
Julie og Emil Solgaard
Julia Staugård Jørgensen
Katrine Nymann Sulkjær
Rebekka Haakonsdatter Overgaard
Thea Friis Larsen
Rebekka Zoll Landkildehus
Lisa Rom Boye