Sammen for evangeliet

31/10/2019

Din rigssag, Jesus, være skal min største herlighed!

Det græske ord for kirke, ”ekklesia”, betyder forsamling - et fællesskab af mennesker, der er er ”kaldet ud” fra vantro til tro.

Det er et perspektiv, der hele tiden må skærpe vores sans i LM for at huske ”sagen”, vi er fælles om – Jesu rigssag: at kalde mennesker fra vantro til tro. Det var også den sag, vi talte om ved weekendens landsgeneralforsamling på LM’s højskole i Hillerød.

Vi havde på mødet blandt andet et punkt om strategiændringer under overskriften ”Forandre for at bevare(læs mere i formandsberetningen fra mødet). En af deltagerne stillede i et oplæg det udfordrende spørgsmål, om det ikke var for defensiv en overskrift? Stod det til ham, skulle man nærmere kalde det ”Forandre for at fremme evangeliet.” For dermed er det ikke først og fremmest LM, vi skal arbejde for at bevare, men sagen, vi samles om: det at få evangeliet længere ud.

Det blev en stærk påmindelse om det, der samler os i LM – selv om vi kan se forskelligt på mange ting. At vi har en fælles mission om at tjene Jesus og give ham ære.

Det falder også meget godt i tråd med det, vi vil i LM. Ikke være for optaget af os selv, men nå længere ud med Jesu rigssag! Det var en sag, der kostede Hans blod, og vi blev kirke på grund af Hans død og opstandelse. Det kan og vil vi ikke holde for os selv. Eller vil vi? Jo, vi kan blive så fasttømrede i vores vanetænkning, at vi af frygt ikke tør gøre ting på nye måder. Og her kan LM nok trænge til at blive trimmet til tiden, vi lever i.

Hovedsagen er det samme – Jesu rigssag! Det er den, der samler os, og den, vi er kaldet til at kæmpe for – også når det koster. Både nationalt og internationalt vil vi i kontakt med ”de mindst nåede”.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.