Mission er mest tomands-mission

03/08/2018

I kirkens første århundreder "var det dog mest vigtigt for kirkens vækst, at de almindelige kristne drev mission i deres netværk gennem mund til øre-metoden."

Sådan skriver MF-professor Kurt E. Larsen i en meget interessant artikel i Kristeligt Dagblad den 9. juli. Artiklen handler om, hvorfor kristendommen voksede så eksplosivt i oldkirken. Kurt E. Larsen henviser til en amerikansk forsker ved navn Rodney Stark. Forskeren peger på forskellige årsager til den kolossale vækst, men hovedpointen er altså mission på tomandshånd.

Vi kan måske tænke, at det er en selvfølge eller en banal konstatering. Ja, måske principielt, men ikke i praksis. For når vi tænker mission, er det ofte organiseret mission. Altså mission, hvor vi som organisation eller menighed arrangerer en indsats, event eller lignende.

Fra person til person

Men det var ikke sådan, den kristne menighed voksede i de første århundreder. Det skete først og fremmest fra mand til mand og fra kvinde til kvinde. Som jeg forstår det, har dette også været tilfældet i forhold til den eksplosive vækkelse og vækst, der har været i Etiopien gennem de seneste årtier. Det samme gælder på mange måder i Cambodja i disse år. Som missionær Kent Kjær Andersen skriver i en nylig artikel i det elektroniske tidsskrift eMissio:

"Kirken i Cambodja regnes for en af de hastigst voksende kirker i verden, og de kristne khmerer spreder budskabet om Kristus med stor iver. Det ligger som en naturlig reaktion, at har du modtaget troen, ja, så deler du troen. Familien står først for, dernæst venner, studie- eller arbejdskollegaer. Glæden over troen er svær at holde tilbage."

Missionsiveren hos de første kristne og hos kristne i missionslandene må udfordre os. Vi kan lade os inspirere af de nye kristne i de lande, hvor vi selv arbejder med organiseret mission. Læringen og inspirationen går ikke bare den ene vej. Den går i høj grad begge veje.

Glædens gnist

"Det ligger som en naturlig reaktion, at har du modtaget troen, ja, så deler du troen." Tænk, hvis det ikke bare var en karakteristik af de kristne i Cambodja, men også noget, der kunne siges om os kristne i Danmark. Ikke som en sur pligt, men fordi "glæden over troen er svær at holde tilbage."

Mission begynder med glæden over evangeliet. Når glædens gnist springer fra person til person, så er det mission.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.