”I begyndelsen var Verbet…

12/03/2019

…og Verbet var hos Gud, og Verbet var Gud”. Sådan lyder begyndelsen af Joh. 1 i den spanske bibeloversættelse fra 1960, som de bruger i mange kirker her i Peru. Men da jeg hørte verset i denne udgave, var rammerne for oplæsningen ikke en kirkebygning eller et missionshus, men et 10 m2 stort klasselokale dekoreret med spanske gloser i forskelligfarvet tusch på de hvide tavler. Oplæsningen af verset skulle egentlig mest tjene som en opmuntring til at gå i krig med at lære de uregelmæssige bøjninger af verber på spansk, fordi verbet, som vores underviser Abby siger, er hjertet i spansk.

For mig kom det dog også til at tjene som en opmuntring til at glædes over Guds væsen. For jeg har hørt om Jesus som ”Ordet” (som det lyder i den danske bibeloversættelse) mange gange, men at høre ham beskrevet som ”Verbet” gav lige verset helt nyt liv for mig. På spansk ses verbet som det mest grundlæggende i en sætning. Det er knyttet til en handling, og samtidig indeholder verbet på spansk også subjektet (den, der udfører handlingen). Når Jesus altså bliver omtalt som Verbet i Joh. 1, aktiverer det nogle billeder af et helt grundlæggende, handlende subjekt. Det er ikke ”kun” et Ord, der er frakoblet handling. Det er et Ord med kraft og handling bag. Når Ordet lyder, sker der noget. Det er aktivt.

Det gjorde mig glad og opmuntrede mig til at stole på den Gud, der ikke er passiv, men aktivt handlende i verden og i mit liv. Her i Peru kan jeg godt have svært ved at se, hvordan vores liv og arbejde skal kunne gøre en særlig stor forskel, men der er heldigvis et ”Verbum”, som er blevet kød (Joh. 1,14), som lever, og som handler i dag.    

- Emil

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.