Akut behov for missionærer

27/02/2019

I LM har vi akut brug for fem nye missionæransættelser i 2019 – singler, par, familier. Hvorfor?

To grunde stritter mest ud:

1) Der er flere muligheder, end vi kan imødekomme med det aktuelle antal missionær.

2) En god del af de nuværende missionærer er sandsynligvis vendt tilbage til Danmark i løbet af ganske få år. Måske udløber det aftalte åremål, måske skal familiens store børn fortsætte skolegangen herhjemme, eller noget helt tredje.

Kommer der ikke nye missionærer til, får det betydelige konsekvenser for det internationale arbejde i de kommende år. Vi har et meget påtrængende behov. Strengt taget har vi brug for mere end fem nye missionæransættelser. Men det er det antal, vi har valgt at sætte som mål for 2019. Giver Gud os disse nye missionærer, vil vi opleve det som en gavmild guddommelig velsignelse. Svarer Gud på en anden måde, har vi tillid til, at han har det store overblik. Vi tror på Guds gode gaver.

Bed Høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Det har Jesus selv opfordret os til. Bed Gud om at kalde nogle – og gøre nogle villige til at følge hans kald. Vi har virkelig vanskeligt ved at se, at vi skal drosle ned i det internationale missionsarbejde. Fordi der sker så meget rundt i missionslandene. Gud arbejder.

Den peruanske kirke er ved at sende missionærer til nabolandet Colombia. Til hovedstaden Bogotá. Mekane Yesus Kirken i Etiopien har planer om at sende hele 500 missionærer til andre lande i løbet af 10 år. Begge kirker er resultat af missionsarbejde. Nu går de selv videre. Det er mission, når det er bedst.

I Tanzania er der stor åbenhed blandt muslimer syd for storbyen Dar es Salaam. I Cambodja er LM med til at løfte skoleindsatsen og sundhedsarbejdet markant blandt stærkt marginaliserede mennesker. Snesevis af unge studerende tager imod evangeliet og går fra buddhisme til kristentro. Menigheder vokser hastigt.

Der er rundt omkring brug for LM-missionærers bidrag – til evangelisering, trosop­læring, bibelundervisning, ledelse, diakonal indsats. Missionærer kan tilføre arbejdsresurser, som umiddelbart ikke ellers vil være til stede.

For mig er kaldet til LM rimelig tydeligt. Kogt helt ned: Jesus har befalet os at gå til nye mennesker med evangeliet. For os som kristne er mission ikke et valgfag. Det hører til det faste skema.

Du, som beder: Bed om fem nye missionæransættelser i LM i 2019. Eller skulle du selv overveje at blive missionær?

Kloden kalder. Verden venter.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.