150 års alletiders mission

11/01/2018

Hjerteligt tillykke til alle i LM med vores 150-års jubilæum. Vi mener bestemt ikke, at LM til alle tider og på alle steder har været alletiders, men vi mener, at vi har fået et alletiders evangelium. Det er i begejstringen over det, at vi ved Guds hjælp også har set, at han har kaldet os på en alletiders mission, nemlig til evangeliets fremme.

Det er med stor taknemmelighed og forundring, at vi i 150 år har fået lov til at være et redskab i Guds hånd, imens han bygger sit rige. Vi tror, at Gud har brugt os, og vi ved, at det alene skyldes hans barmhjertighed. Vores jubilæum er ikke en afslutning, men en milepæl, hvor vi må få lov til at glæde os over Guds trofasthed og barmhjertighed, og med afsæt i den fortsætte med frimodighed.

For 150 år siden blev det besluttet, at LM skulle være med til at ”nære, styrke og befæste det kristelige liv, hvor det findes, og vække det, hvor det ikke er tilstede”. Oprindeligt så man spredningen af evangeliet som det bærende og ville ikke være menighedsdannende, men vi har siden lært, at når evangeliet grundfæster sig og vækker til tro, er det afgørende, at der også er en ramme, hvor troens liv kan fortsætte og udfolde sig.

De 150 år har været en vandring, hvor vi har fået større erfaringer med troens frugter og Guds kald og ikke mindst er blevet udfordret af, at konteksten, vi var kaldet til at fremme evangeliet i, ustandseligt har ændret sig. Uddannelsesmæssigt, kulturelt, socialt, moralsk, religiøst og etnisk har Danmark og verden forandret sig. Derfor må vi hele tiden være i bevægelse med evangeliet, så det til alle tider må blive talt og forkyndt ind i den tid, som hver generation lever i.

Kernen i vores bevægelse forandres ikke, for det er stadigt et frit evangelium, en troværdig bibel, tydelig mission og nådegaver i funktion, der er de bærende kerneværdier. LM’erne og dem, der kommer i LM, er i dag langt mere forskellige end for 150 år siden, men denne forandring har været medvirkende til, at vi har lært at skulle give frihed til forskellige menigheds- og arbejdsformer, forskellige betoninger i forkyndelsen, og ikke mindst at kunne være undervejs i sin erkendelse og sit kristenliv. Det må vi for alt i verden fastholde, hvis LM også skal være fremtidssikret.

I begyndelsen var LM kun optaget af at sprede evangeliet i Danmark, men for over 100 år siden vi kaldet til at bringe evangeliet til resten af verden, og i de sidste årtier er nye folkeslag kommet til Danmark. Vi er på alletiders mission, venner, lad os bare klø på med at fremme evangeliet og hjælpe mennesker til at leve livet som kristen.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.