Hvorfor testamente?

Et testamente er et dokument, som udtrykker, hvordan du ønsker, dine værdier skal fordeles efter dig.

Er du enlig, kan du frit bestemme over hele formuen. Har du ægtefælle og børn, gælder det for en del af formuen.

Hvis du ikke har familie eller har oprettet testamente, tilfalder din formue staten. Derfor er det godt allerede nu at tage stilling til, hvad der skal ske med din formue, når du ikke er her mere.

Det er muligt at betænke både dine livsarvinger og LM

I et testamente fastlægger du selv på forhånd, hvem der skal arve hvad og hvor meget, når den tid kommer.

På den måde kan du spare dine efterladte for mange tvivlsspørgsmål om arvens fordeling.

Du kan også bestemme, om du vil efterlade din arv eller en del af den til LM.

Arven er din - ræk den videre

Har LM været til glæde og velsignelse for dig i dit liv, kan du med et testamente være med til at række den glæde og velsignelse videre til næste generation.

Din arv kan gøre det muligt at sætte nye initiativer i gang, så endnu flere mennesker kan høre evangeliet om Jesus.

Sådan kan selv et mindre beløb få en værdi, der har evighedsbetydning.

---

Kontakt os på tlf. 4820 7660 eller gaver@dlm.dk, hvis du har spørgsmål til oprettelse af testamente.