Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Lone Nyborg
Tværkulturel konsulent
28813522
Herning
Danmark
Født 1970

Ansat siden

2021

Tværkulturel medarbejder med særligt fokus på kvinder i Herning.

Uddannet ergoterapeut