Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Henrik Hadberg
Frimenighedspræst
40566112
Munkebo
Født 1966

Ansat siden

2020

Ansat af Fyns Frimenighed

Tidligere teenage- og ungdomssekretær i LMU
Pionermissionær
Forsamlingsleder i NLM i Kristianssand