Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Grønland

Tanzania

Peru

Cambodja

Ejler Nørager Andersen
Frimenighedspræst og sjælesørger
2856 2941
Haderslev
Født 1962

Ansat af Sønderjyllands frimenighed og LM Sønderjylland-Fyn