Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Claus Kristensen
Frimenighedspræst i Aroskirken
61687441
Aarhus
Født 1968

Ansat siden

2024

Ansat af Aroskirken

Uddannet fra LM’s Missionsskole 2001
Skov- og Landskabsingeniør 1997

Flygtninge- og indvandrerkoordinator hos Norea 2022-2024
Tværkulturel konsulent i Østdanmark 2015-2022
Studentermissionær, Cambodja 2009-2014
Koordinator for Ordet & Israels volontørprojekt, Yad va Lev, Jerusalem 2005-2007
Redaktørvikar for Tro&Mission 2004
Ungdomssekretær LMU Østdanmark 2002-2004
Forlagsmedarbejder ved LogosMedia 2001-2002