Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Benjamin Møller Kirketerp
Musikkonsulent
22876071
Bramming
Født 1990

Ansat siden

2022

Uddannet på musikkonservatoriet i el-bas og komposition