Ansatte i Danmark

Diakoni

Forkyndelse

LMBU

Nærradio

Andre

Hverdagsmission

Tværkulturelt

Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Ledelsesteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Cambodja

Peru

Julie og Emil Solgaard
JE Solgaards billede
Missionærer
Peru

Ansat siden

2018

Missionærforberedende kursus i efteråret 2018 i England.
Sprog- og kulturstudier fra januar 2019 i Arequipa, Peru
med henblik på nybrudsarbejde. 

Julie (jso@dlm.dk):
Født 04.03.1992
2017: Uddannet bioanalytiker
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Emil (eso@dlm.dk):
Født 21.06.1993
2017: Bachelor i lingvistik
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Barn:
Lukas: 05.05.2018