Hvis du er glad for den luthersk arv, så har Lutheran Study Bible virkelig noget at give. Det er en fuldblods...

Andagt

Du er registreret

Hans Lundby, Skjern

Jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død (Kol 1,21-22).

Det skræmmer mange mennesker, at myndighederne i gennemsnit har adgang til 82.000 oplysninger om hver dansker.

Myndighederne har adgang til oplysninger fra mail, sygesikringskort, brug af nettet, bankkonti, fastnet- og mobiltelefon, kreditkort og andre elektroniske kort.

Grunden til, at myndighederne har lov til at skaffe sig adgang til disse mange oplysninger, er terrorlovgivningen.

Det er forståeligt, at vi kan ængstes, hvis myndighederne vil misbruge informationerne om os, eller en fremmed fjendtlig magt kommer i besiddelse af dem.

Jesus måtte betale

Underligt nok virker det overhovedet ikke skræmmende for de fleste, at Gud har registreret alt om os.

Gud "kan fortælle et menneske, hvad det tænker" (Am 4,13). Og "før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre" (Sl 139,4). Og på dommens dag "dømmer Gud det, som skjuler sig i mennesker" (Rom 2,16).

Gud har registreret os som skyldnere over for ham. Men det overraskende skete, og det udtrykker Grundtvig i ÅSS 642 v4: "Din dommer har ført din sag." Gud har ikke ladet nåde gå i stedet for ret.

Nej, alt, hvad Gud har registreret os for af synd, skyld, og overtrædelser, gjorde han sin Søn Jesus skyldig i. På den måde registrerede Gud sin egen Søn som ansvarlig for alle menneskers synd fra det første menneske til de sidste.

Jesus måtte undgælde for os: "Jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død" (Kol 1,21-22).

Dette glædelige budskab gælder også dig. Tag imod det - så er du for Jesu skyld registreret som retfærdig af Gud!

foto: Elisabeth Pedersen
5/1/2016 | Elisabeth Pedersen
Mange børn har kaniner som kæledyr. Det har Elisabeth, der bor i Hawassa i Etiopien, også, men hun har også dykkerantilopen Bambi. En dykker...
Ole Solgaard: os@dlm.dk

Efterskolelærer Søren Andersen er optaget af, at kristentroen er en helhed. Alt i livet har med Gud at gøre.

”Uanset om det drejer sig om leg, fodbold, matematik...