Forside til bogen Når troen bliver for trang
Rob Parsons
”Jeg beder om, at mine børn ikke kommer til at hade Gud på grund af mig.” Citatet kommer fra en ledende person...

Andagt

Du er registreret

Hans Lundby, Skjern

Jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død (Kol 1,21-22).

Det skræmmer mange mennesker, at myndighederne i gennemsnit har adgang til 82.000 oplysninger om hver dansker.

Myndighederne har adgang til oplysninger fra mail, sygesikringskort, brug af nettet, bankkonti, fastnet- og mobiltelefon, kreditkort og andre elektroniske kort.

Grunden til, at myndighederne har lov til at skaffe sig adgang til disse mange oplysninger, er terrorlovgivningen.

Det er forståeligt, at vi kan ængstes, hvis myndighederne vil misbruge informationerne om os, eller en fremmed fjendtlig magt kommer i besiddelse af dem.

Jesus måtte betale

Underligt nok virker det overhovedet ikke skræmmende for de fleste, at Gud har registreret alt om os.

Gud "kan fortælle et menneske, hvad det tænker" (Am 4,13). Og "før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre" (Sl 139,4). Og på dommens dag "dømmer Gud det, som skjuler sig i mennesker" (Rom 2,16).

Gud har registreret os som skyldnere over for ham. Men det overraskende skete, og det udtrykker Grundtvig i ÅSS 642 v4: "Din dommer har ført din sag." Gud har ikke ladet nåde gå i stedet for ret.

Nej, alt, hvad Gud har registreret os for af synd, skyld, og overtrædelser, gjorde han sin Søn Jesus skyldig i. På den måde registrerede Gud sin egen Søn som ansvarlig for alle menneskers synd fra det første menneske til de sidste.

Jesus måtte undgælde for os: "Jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død" (Kol 1,21-22).

Dette glædelige budskab gælder også dig. Tag imod det - så er du for Jesu skyld registreret som retfærdig af Gud!

Foto: Karoline Fredensborg
11/1/2018 | Karoline Fredensborg
Bønnen har været en del af Karoline Fredensborg liv, fra hun var helt lille. ”I mit hjem var der andagter og bordbøn ved alle måltider, og n...
Af Ditte Olsen

En aften om ugen samles ægteparret Anja Riis og Jens Jacob Madsen med deres cellegruppe i Nordvestkirken i København. De mødes med otte til 10 andre, som de nu nærmest betragter som en del af deres familie.

Anja Riis Madsen medgiver, at hun var meget skeptisk i starten.

”En aften...