Arvid Asmussen
Arvid Asmussen er efterhånden et kendt navn i danske evangeliske kredse. Hver uge synger mange menigheder over...

ANDAGT

Fadervor begynder i en næsten selvmodsigende virkelighed: Den almægtige Gud, som er i himlene, vil kaldes vor Far.

Sider

foto: Signe & Michael Birkmose Line
Signe & Michael Birkmose Line
Signe og Michael Birkmose Linde har været igennem en proces, hvor deres gudsbillede er blevet justeret. Der er nogle af deres tidligere fore...
Nicklas Lautrup-Meiner; nlm@dlm.dk

Hver tirsdag efter fyraften mødes fem mænd i Hillerød for at bede for hinanden.

Kvart i fem tirsdag eftermiddag mødes bedemændene i Hillerød for at bede uge efter...