Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Merete og Roar Steffensen
Missionærer
Arequipa
Peru

Ansat siden

2013

Merete (mds@dlm.dk):
Født 31.05.1973
Uddannet i muskividenskab fra Aarhus Univeresitet
LM-missionær i Peru 2002-2007
Musikkonsulent i Indre Mission
Lærer på Det kristne Gymnasium i Ringkøbing 

Roar (rks@dlm.dk):
Født 07.04.1973

Undervisning på præsteuddannelsen SETELA og opfølgning i menighederne.

Fra 2012-2019 pendlermissionær til Peru, hvor han producerede bibelundervisning på video til brug for den Lutherske Kirke. Manuskripter blev forberedt i Danmark, og Roar rejste til Peru en måneds tid om året for at optage undervisningen, præsentere materialet og undervise i rundt om i kirken og på bibelskolen.

Cand.teol. 2002

Valgmenighedspræst i Hedensted Valgmenighed fra august 2012
Generalsekretær i Bibellæser-Ringen 2007-2012
LM-missionær i Peru 2002-2007