Nyt LM-logo er en hel missionsprædiken

LM's nye logo
LM's nye logo indeholder også den åbne bibel, fordi brugen af Bibelen spiller en stor rolle i LM (grafik: Amalie Puggaard Poulsen)

LM's nye logo har både kors og hjerte, hvilket er en sjældenhed hos kirkelige organisationer. Sammen vidner de to symboler om LM's ønske om at bringe evangeliet videre til alle mennesker

18/01/2022 / Nicklas Lautrup-Meiner nlm@dlm.dk

LM har fået nyt logo!

Det nye logo skal kommunikere LM’s eksterne mål om at række evangeliet videre til andre mennesker.

Logoet erstatter det tidligere boble-logo fra 2007, der udtrykte LM’s interne fællesskab om korset og de mange aktiviteter, der springer ud fra det.

Generalsekretær: Logoet vidner om Guds forsoning for alle

”Jeg er stolt over, at vi i LM har et logo, der både vidner om forsoningsværket – at vi er elsket af Gud, men også om, at vi er sat i verden at bringe evangeliet videre,” lyder det fra LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

Både han og resten af LM’s ledelse har kendt det nye logo siden foråret 2021, da den første version lå klar.

Logoet er lavet af LM’s grafiker Amalie Puggaard Poulsen efter indledende sparring med en række grafikere, der enten selv kommer i LM – heriblandt designeren af det tidligere logo - eller på anden vis har et stort kendskab til LM.

Man kan finde logo-filer og mere baggrundsinfo om logoet her.

LM's missionssyn udtrykt i logoets symboler

Hjertet, der er et sjældent symbol i kirkelige logoer, springer i øjnene i det nye logo.

Det er koblet med M’et, der står for mission. Dermed vidner det om, at mission er en hjertesag for LM.

Med korset som eneste andet symbol står LM’s missionssyn også klart: At mission er at bringe ordet om korset videre – det kors, som LM selv har fået hjerte for.

Landsformand: Logoet udtrykker LM's kerne

For LM’s landsformand Henrik P. Jensen vidner det nye logo også om LM’s fire kerneværdier: ”Det frie evangelium”, ”troværdig bibel”, ”nådegaver i funktion” og ”tydelig mission”.

”Vi ønsker at lukke Jesus ind og lade ham fylde,” siger han om korset i logoet og peger på den konsekvens, LM drømmer om – udtrykt i logoets hjerte:

”Essensen af evangeliet er, at jeg er elsket, og at min næste er elskværdig. Målet er ikke bare, at vi siger det, men at næsten erfarer det.”

LM Musik skifter også logo

Også LM Musik har skiftet logo.

Deres nye logo er en variant af LM’s hovedlogo og er også udviklet af LM's grafiker.

Symbolerne er de samme, men farverne og skrifttypen er anderledes for at signalere både et node-agtigt sprog og en kobling til LM Musiks tidligere logo.

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.