Mission blandt grønlændere

Mission blandt grønlændere

LM har siden begyndelsen af 2019 været engageret i et målrettet missionsarbejde blandt grønlændere i Danmark. 

Mange grønlændere var en del af en menighed, mens de boede på Grønland, men da de flyttede til Danmark, blev de ikke en del af et kristent fællesskab. For en stor del af grønlænderne er det kristne fællesskab ikke et fravalg, men de oplevede, at de kulturelle barrierer i et nyt land var for store at overvinde. Generelt er der en stor åbenhed for evangeliet blandt grønlændere.

LM’s arbejde fokuserer på følgende områder:

-    Hjemmebesøg med tid til bibelstudie, andagt og samtale
-    Hjælp til indslusning i lokale menigheder, hvor det er muligt. Dette er ofte en stor overvindelse, da grønlænderne trives bedre blandt deres landsmænd.
-    Praktisk hjælp
-    Hjælp til henvisning til misbrugscentre eller lignende, hvor det er nødvendigt
-    Mulighed for telefonisk kontakt
-    Produktion af opbyggeligt videomateriale på grønlandsk til grønlændere både i Danmark og på Grønland. 

KALENDER

28/01/2022
Landsstyremøde
LM's sekretariat, Hillerød
Kontaktperson: Birger Reuss Schmidt, <a href="mailto:brs@dlm.dk">brs@dlm.dk</a>
29/01/2022
Tværkulturel inspirationsdag
Odense

Tilmelding kræves.

> Se programmet her. 

31/01/2022
DBI-forkynderkursus
Bethania, Torvet 9, 7400 Herning

Fire kursusdage i foråret 2022 
Forkynderkursus - arrangeret af CTIP og Dansk Bibel-Institut i samarbejde med ELM, LM, IM/IMU
31/1, 28/2, 28/3, 30/5 - alle dage kl. 16-21.  
Kurset koster 2000 kr. samlet for alle fire kursusdage.
Tilmelding på www.ctip.dk senest 15. januar 2022.

> Se programmet her.

04/02/2022
Discipel 24-7- konference
Bethesda (Rømersgade 17, 1362 Kbh)

Konference om Praktisk hverdagsliv med Jesus.
Hvordan Jesus kan komme til at fylde mere i dit liv og din hverdag … så andre kan se det?

Medvirkende: Jeff Vanderstelt fra SOMA-kirken i USA.

Se mere: https://discipel24-7.dk/konference/&nbsp;

Kontaktperson: vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt, brs@dlm.dk.