Livet i lm

Mandebøn med fællesskab og fortrolighed

Nicklas Lautrup-Meiner; nlm@dlm.dk

Hver tirsdag efter fyraften mødes fem mænd i Hillerød for at bede for hinanden.

Kvart i fem tirsdag eftermiddag mødes bedemændene i Hillerød for at bede uge efter uge. De fem mænd er egentlig ikke bedemænd, men bruger ordspillet for sjovs skyld, fordi de er mænd, der mødes for at bede.

Sådan har de mødtes i omkring ti år. Det har skabt en fortrolighed og et nært fællesskab, fortæller Kenneth Engell Nielsen, der kommer i LM-kredsen Bethania i Hillerød.

Beder for hinanden

”Vi beder for alt muligt. Vi har ikke så mange regler. Vi beder for det, vi kommer i tanker om, og for hinanden og vores familier og det, vi oplever i vores cirkler,” fortæller Kenneth Engell Nielsen.

De fem mænd har alle tilknytning til LM, men kommer i tre forskellige kredse.

Bedemandsgruppen hører da heller ikke til organisatorisk nogen steder. Det var bare en gruppe, den 53-årige nordsjællænder og en anden startede, da de begge flyttede til Hillerød fra Aalborg.

Altid samme program

Programmet er altid det samme. Gruppen drikker kaffe i et kvarters tid, gennemgår en bibeltekst og snakker om bedeemner, inden de slutter klokken 18.00.

”Det er nemt at komme af sted, når det er lige efter arbejde. Var det hver anden uge, kom det nok lidt mere på afstand,” siger Kenneth Engell Nielsen, der mener, det er positivt, at de kun mødes i omkring en times tid.

Det er en lukket, fortrolig gruppe, som ikke gør det ud for en bibelkreds eller lignende, forklarer han:

”Der er jo en anden dynamik, når man kun er mænd. Jeg kan sagtens mærke en forskel i forhold til en bibelkreds, hvor man er på tværs af kønnene. De emner, vi snakker om over kaffen, er noget andet.”

Ikke en bibelkreds

Kenneth Engell Nielsen er sikker på, at gruppen ikke ville kunne fortsætte, hvis der også var kvinder med. Først og fremmest fordi tidspunktet klokken 16.45 ville passe dårligt.

Desuden mener han, at det ville udvikle sig til en egentlig bibelkreds, hvis mændene eksempelvis tog deres hustruer med. Det er de ikke interesseret i, da de allerede kommer i forskellige bibelkredse alle fem.

”Det har aldrig været på tale, at vi skulle invitere kvinder med. Og vi inviterer heller ikke vores hustruer med til juleafslutningen.”

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Finn Sørensen
Finn Sørensen er en af LM’s omkring 160 prædikanter. Han passer ikke ind i den fordom, man måske kunne have om prædikanter: at de er opvokse…
Carl Fr. Wisløff
I forordet til dette hæfte står der, at det primært henvender sig til medarbejdere i børnearbejdet og til foræ…