Tillid til Gud eller tidsånden?

20/06/2019

På selve dagen for folketingsvalget den 5. juni kunne man på dagbladet BT’s hjemmeside læse en artikel om den kristendemokratiske folketingskandidat Kristian Andersens tilknytning til Luthersk Mission. Overskriften var: ”KD-spidskandidat Kristian Andersen ansat af fundamentalistisk forening”.

”Luthersk Mission beskrives af eksperter som en konservativ vækkelsesbevægelse, der bygger på et fundamentalistisk bibelsyn. Derfor argumenterer organisationen mod kvindelige præster og homoseksuel praksis,” skriver BT.

Det fik Socialdemokratiet i Ringkøbing-Skjern til at reagere. Ud over at dele artiklen på lokalafdelingens egen Facebookvæg, betalte partiforeningen for at få artiklen spredt på Facebook via såkaldt sponsoreret indhold. Om dette noget usædvanlige skridt sagde den lokale S-formand efterfølgende til Jydske-Vestkysten, at det ”ikke handlede om at skade Kristian Andersens valgchancer, men om at informere folk, så de har så bred en viden som muligt om, hvad Kristian Andersen står for.”

Episoden viser med al ønskelig tydelighed, at den, der ønsker at repræsentere en klassisk kristendomsforståelse i dagens samfund, kan forvente massiv forargelse og modstand fra den politiske korrekthed. 

I vores rummelige og pluralistiske samfund er der plads til alle tænkelige holdninger, men ve den, der prøver at fastholde, at Bibelen er Guds forpligtende ord til os i dag, og at der findes en Gud, som vi mennesker står til ansvar over for.

Med betegnelsen ”fundamentalist” bliver der ydermere skabt et billede af, at kristne fundamentalister er at sammenligne med ekstreme og militante muslimske fundamentalister.

Vi må se i øjnene, at sådan er tidsånden, og derfor skal vi heller ikke lade os overraske, når vi rammes af den. Jesus sagde jo selv, at ”salige er I, når man på grund af mig håner jeg og forfølger jer (Matt 5,11)”. 

Dernæst skal vi ikke falde for fristelsen til at rette ind efter tidsånden, selv om det på mange måder vil være det letteste. Lad os frimodigt holde fast i tilliden til Guds ord og dermed til Gud selv. Tidsånden er en flygtig størrelse, men Gud er fra evighed og til evighed. 

Endelig skal vi heller ikke forfalde til fristelsen om at isolere os. Vi må markere os med vores holdninger og stå ved dem, og vi må især leve et liv som Jesu disciple i hverdagen. Han udnævnte jo sine børn til at være verdens lys og sagde:

”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene (Matt 5,26).”

Bragt som leder i Tro & Mission 11/2019
 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.