Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Steffen Birkmose
Ungdomskonsulent
28871369
Odense
Danmark
Født 1989

Ansat siden

2018

Ungdomskonsulent i Syddanmark

Uddannet cand.mag. i litteratur og formidling