Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Nicklas Lautrup-Meiner
Redaktør og kommunikationsleder
2254 0275
Hvidovre
Danmark
Født 1982

Ansat siden

2014

Kommunikationsleder og ansvarshavende redaktør for magasinet Tro & Mission, pressekontakt
Daglig leder for LM's kommunikationsteam

Diplom i kommunikationsledelse, 2020
Mini-MBA i ledelse, 2016
Cand. comm., 2013