Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Lise Palmelund
Leder, værestedet Det Gode Håb
2396 4599
Horsens
Født 1959

Ansat siden

2014

Ansat af LM Østjylland.