Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Jakob Thygesen
IT-medarbejder
Aarhus
Født 2000

Ansat siden

2020

Primært beskæftiget med ikke-akutte IT-henvendelser og administration af IT-systemer.

Studerer Cognitive Science ved Aarhus Universitet