Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Emil Kjær Brande
Ungdomskonsulent og frimenighedspræst
Aarhus
Danmark
Født 1992

Ansat siden

2020

Præst i frimenigheden RandersKirken

Bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet i Aarhus
Tidligere volontør i KFS
Ungdomssekretær i Ordet og Israel