Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Christian Haahr Andersen
Leder, Cafe Kilden
9722 1110
Herning
Født 1955

Træffes bedst mandag, onsdag og fredag eftermiddag og aften.

Ansat af LM Vestjylland.