Projekt

Teologisk undervisning

Det teologiske seminarium, SETELA, er et af de vigtige satsningsområder i missionsarbejdet i Peru. Seminariet er oprettet og drevet af Norsk Luthersk Misjonssamband, og målet er at uddanne teologer og præster til de lutherske kirker i Peru, Bolivia og Ecuador.

Behovet for teologisk undervisning er stort, da den lutherske teologi ikke har lange traditioner i Peru. Og påvirkningen fra andre retninger er tydelig i kirkerne.

Derfor er det vigtigt, at SETELA kan hjælpe de kommende ledere og præster ind i en sund, bibelsk og luthersk teologi med stærkt fokus på retfærdiggørelse af tro, en ret skelnen mellem lov og evangelium og et praktisk, pastoralt sigte, så teologien forbindes med den faktiske tjeneste som præst.

Der undervises i mange forskellige fag på SETELA inden for forskellige teologiske fagområder. Studenterne bliver indført i forskellige bibelske fag, gammeltestamentlig og nytestamentlig teologi, kirke- og missionshistorie, dogmatik, missiologi og praktiske fag som homiletik, liturgik og gudstjeneste, præstetjeneste m.m.

Fra teori til praksis

I sidste del af uddannelsen, skal de studerende ud i en 10 måneder lang praktik. En del af dem tager hjem til den kirke, de oprindeligt kommer fra, for at tjene dér. Det er en god mulighed for at omsætte lærdom og kundskab til konkret tjeneste og til at få prøvet mange ting af i praksis.

Peruaner med bibel

Luthersk Mission er involveret i SETELA gennem missionær Roar Steffensen, der arbejder som teologisk underviser, og som også har ansvar for den akademiske del af uddannelsen.

Han er endvidere involveret i undervisningen på bibelskolen CLET.

Vil du være med til at støtte bibeloplæringen i Peru?

> Giv en gave til LM's arbejde i den lutherske kirke i Peru.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Comments

Hej
jeg er lige nu i Arequipa, og jeg har familie som bor her. Jeg vil gerne vide hvor ligger jeres skole.

Med venlig hilsen,

Madeleine

Permalink