LM og corona

10.05.2021 Nicklas Lautrup-Meiner

Som noget nyt er det blevet muligt at afholde andre aktiviteter end gudstjenestelignende aktiviteter. Forsamlingsforbuddet lyder nu på 25 personer for aktiviteter, der ligger ud over det faste forkyndende møde. Det er dog muligt at samles flere personer til primært siddende aktiviteter, hvis man har coronapas.

Det giver mulighed for generalforsamlinger, menighedsrådsmøder, møderække, kredslejr og lignende.

LM's ledelse opfordrer til, at man lokalt minder hinanden om vigtigheden af forkyndelsen. Vi skal ikke bryde loven eller være hensynsløse, men vi skal heller ikke være overforsigtige eller glemme, hvor vigtigt det kristne fællesskab er.

 

Det faste forkyndende møde

Reglerne for gudstjenestelignende aktiviteter (forkyndende møder) er fortsat:

 • 2 kvadratmeter pr person, hvis man primært sidder ned.
 • Én meters afstand - dog to meter, hvis man synger.
 • Krav om mundbind.
 • Krav om håndsprit og lignende.
 • Reglerne gælder i lokaler, som man enten ejer, plejer at bruge, eller har en lejekontrakt på - uagtet hvad lokalet ellers bruges til.

 

LM betragter det faste, forkyndende møde i regi af kredse, frimenigheder og mødepladser som "gudstjenestelignende" i henhold til Kirkeministeriets retningslinjer.

Læs Kirkeministeriets retningslinjer her

Læs spørgsmål og svar angående retningslinjer her - bemærk spørgsmål 23 om missionsbevægelserne

Aktiviteter for børn og unge

For aktiviteter for børn og unge gælder følgende regler

 • Aktiviteter for børn og unge (under 18 år) kan foregå indendørs med op til 25 deltagere.
 • Personer over 18 år kan deltage, hvis de står for aktiviteten.
 • Krav om mundbind for alle over 12 år.
 • Aktiviteter for børn og unge (under 18 år) kan foregå udendørs med op til 75 deltagere (fra 6. maj)

Læs mere på LMBU's hjemmeside

For begravelser

 • Reglerne for udendørs begravelser følger det almindelige udendørs forsamlingsforbud: 75 personer, 21. maj: 100 personer, 11. juni: ingen restriktioner.

For øvrige aktiviteter ud over det faste møde

For menighedsrådsmøder, generalforsamlinger, arbejdsdage, bibeldage og andre aktiviteter ud over det forkyndende hovedmøde:

 • Er antallet af deltagere under det almene forsamlingsforbud kan man frit afholde aktiviteten indendørs: 25 personer, 21. maj: 50 personer, 11. juni: 100 personer, 1. august: afskaffet 
 • Er antallet af deltagere over, kræves der coronapas. I så fald kan man samles til en siddende aktivitet op til 1000 personer inddelt i to grupper af 500 deltagere

 

Ved alle aktiviteter anbefales det at udlufte lokalet - særligt ved aktiviteter, der varer længere end to timer.