LM og corona

14.01.2021 Nicklas Lautrup-Meiner

Danmark og verden er ramt af corona, og myndighederne har derfor pålagt trossamfundene en række særlige krav og forholdsregler, som LM naturligvis følger. Her kan du læse de seneste nyheder om corona og LM.

OPDATERET 14.01.2021: LM afholder kun gudstjenestelignende aktiviteter på op til 30 minutter og kun med maksimum én person pr 7,5 kvadratmeter. Disse stramninger gælder foreløbig indtil 7. februar. 

LM anbefaler kraftigt, at al aktivitet med fysisk deltagelse ud over det faste, forkyndende møde aflyses. Det gælder bibeldage, generalforsamling og lignende såvel som alle aktiviteter for børn, juniorer, teenagere og unge (LMBU's aktiviteter) samt ældre - også aktiviteter, der tidligere var tilladt, fordi de foregik i forbindelse med mødet. 

Hvor man i en periode har kunnet holde en afstand til andre på én meter, anbefales det nu, at man holder en afstand på 2 meter.

Det er muligt at have en eller få sangere, der synger for forsamlingen ved mødet.

Aktiviteter ud over det faste, forkyndende møde er omfattet af det almindelige forsamlingsforbud. Her må således max samles 5 personer. Antallet af personer, der må samles til det faste, forkyndende møde afhænger af rummets størrelse. Maksimalt 7,5 kvadratmeter pr person, hvilket i praksis svarer til knap en fjerdedel af de hidtidige retningslinjer. I et lokale på 60 kvadratmeter er der således plads til 8 personer, hvor der før var plads til 30 personer, hvis øvrige afstandsforhold gjorde det muligt.

Det er ligesom tidligere helt op til den enkelte LM-forsamling, om de vil gennemføre møder og gudstjenester i denne tid. Vælger man at aflyse, anbefaler LM, at man følger Noreas Online Gudstjeneste eller laver sit eget lokale, digitale møde. Supplér gerne online forkyndelse med et online vidnesbyrd fra en eller flere i forsamlingen.

 


Nedenstående er retningslinjer fra før stramningen den 7/1 2021. Det forventes, at disse retningslinjer genindføres, når de nuværende stramninger ophæves.

 

På grund af det nuværende høje smittetal, anbefaler Kirkeministeriet, at

 • man begrænser møder til 45-50 minutter
 • sørger for god rengøring og udluftning mellem hvert møde
 • at man overvejer alternative måder at afholde møde/gudstjeneste på: Udendørs møder, drive-in gudstjeneste, online gudstjeneste eller lignende
 • man begrænser fællessangen og eksempelvis afspiller musik i stedet, får et kor til at synge, eller at man nynner med lukket mund.
 • man overvejer, om man kan sidde med yderligere afstand end påkrævet

Generelle retningslinjer for møder og gudstjenester

De gældende udmeldinger fra Kirkeministeriet om retningslinjer for folkekirken og trossamfundene (herunder LM og forkyndende møder i LMU) ang. corona kan findes her

Se desuden Kirkeministeriets Spørgsmål og svar-sektion om corona, der indeholder svar på en lang række konkrete spørgsmål

Overordnet gælder det, at

 • Man skal bære mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt i lokalet, men ikke når man sidder ned eller rejser sig som led i en liturgisk handling eller som medvirkende - eksempelvis prædikant, mødeleder eller lovsangsleder.
 • Der må maksimalt være en person pr to kvadratmeter, hvis man primært sidder ned eller knæler i lokalet. Alternativt lyder kravet på maksimalt én person pr fire kvadratmeter
 • Forkynder og frivillige tæller ikke med. LM lægger op til, at man her tænker på de personer, der har en synlig rolle ved mødet. I de fleste LM-forsamlinger vil det betyde prædikant, mødeleder, pianist og teknikansvarlig. 
 • Kirkeministeriet tillader, at man låner eller lejer et større lokale til kirkelig brug, hvis man eksempelvis ikke kan være i sit normale lokale på grund af kvadratmeterreglen.

Endvidere lyder det

 • Der bør være 2 meters afstand mellem personer målt fra næsetip til næsetip
 • Hvis der synges bør man sidde med endnu større afstand
 • Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Det samlede antal personer i lokalet må dog ikke overstige de to eller fire kvadratmeter pr person (se punktet om kvadratmeter-reglen)
 • Man skal sikre muligheden for at holde afstand ved ankomst og udgang og ved eksempelvis nadver eller andre tidspunkter, hvor folk flytter sig fra deres plads

Andre arrangementer

Foreningsaktiviteter for både børn og voksne er begrænset til 5 personer. Det er dog tilladt at mødes til menighedsaktiviteter - såsom bibeldag, generalforsamling, kaffe og lignende under de gældende regler for gudstjenester. 

Bibelstudiegrupper kan i princippet mødes i private hjem, men man bør huske myndighedernes henstilling til, at man kun mødes privat med 5 personer.

For aktiviteter for børn og unge gælder følgende:

 • For deltagere under 21 - altså Kids og Between: Der må max deltage 5 personer inkl. voksne ledere. De voksne skal bære mundbind. Dog behøver den, der holder bibelfortælling el. lignende ikke bære mundbind.
 • Mødes børn og juniorer ved et arrangement under et LM-møde eller -gudstjeneste gælder samme retningslinjer som for LM-mødet. Der er således ikke en begrænsning på 5 børn og voksne ved eksempelvis Børnekirke.
 • For deltagere over 21 - altså primært LMU: Der må højst deltage 5 personer ved foreningsaktiviteter. Forkyndende møder kan fortsætte med samme retningslinjer som møder og gudstjenester i LM generelt.

De gældende retningslinjer for foreningsaktiviteter (ikke-forkyndende) kan findes på Kulturministeriets hjemmeside.

LM's udsendte medarbejdere

LM's ledelse gav i foråret de udsendte medarbejdere mulighed for selv at vælge, om de ville rejse fra deres arbejdsland. Det valgte omtrent halvdelen at gøre. Alle de missionærer, der valgte at tage til Danmark, er nu tilbage i deres respektive arbejdslande.