150 års jubilæum: Nostalgi eller nytænkning?

29/11/2017

Den 1. marts 2018 fylder LM 150 år. Det vil vi gerne fejre! Vi synes, der er noget at fejre! Guds nåde og velsignelse over LM i de mange år.

En jubilæumsfejring kan give fornyet afsæt til det fremadrettede menigheds- og missionsarbejde - tror vi, og vi be'r om det.

Der er også indbygget en risiko i et jubilæum. At det bliver for bagudrettet og nostalgisk. Jovist, vi skal så sandelig lære af historien. Men det handler ikke om at viderebringe gamle tiders former og farver. Det vigtigste er, at vi prøver at få det åndelige indhold med os videre frem. Det tros-indhold, som vi i LM har stået for og gerne fortsat vil stå for. For at bruge et tons-tungt udtryk: Den åndelige arv.

Det gavner ikke noget, at vi lærer nye kristne og nye generationer at efterplapre de gamle sætninger og sandheder. Der må en erobring og et ejerskab til. Hvis det kun bliver overtagelse og ikke overbevisning, falder det let, når den åndelige klimaforandring sætter ind. 

Når vi arbejder med international mission, går vi ikke ud fra, at vi kommer med en kristendomsforståelse, der kan oversættes en til en. Jo, jo, evangeliet er ét, indholdet er det samme til alle tider og alle steder. Men det tager farve af den lokale sammenhæng.

Tyske Martin Luther, svenske Carl Olof Rosenius og bornholmske Christian Møller (LM's trosfædre) tog farve af deres tid. Hvis vi tror, at de ikke var børn af deres tid, tager vi fejl. Det var de, og det er vi. Men derfor formidlede de alligevel et enestående og befriende bibelsk budskab, som vi gerne vil fastholde og tage med os videre frem.

Men skal det få betydning for nye kristne og nye generationer, kan vi ikke bare overføre det en til en. Nye kristne må tilegne sig det i en ny tid. De må erobre det og tage ejerskab. Rolig nu - jeg mener ikke, at evangeliet skal fødes ud af nutidens åndelige vind og vejr. Men det må tage farve af tidens sammenhæng, på samme måde som evangeliet tager farve af sammenhængen i Peru, Etiopien og Cambodja.

Jeg vil her nævne tre forhold:

1. Forkyndelsen.

Vi må i forkyndelsen bestræbe os på at bruge det sprog, vi ellers snakker. Der kan være en tendens til, at fromme formuleringer = gamle formuleringer. Vist er der bibelske ord og formuleringer, som kan være svære at erstatte med nutidsord. Men vi må anstrenge os. Ellers kan sproget i sig selv være med til at fremmedgøre evangeliet. Det kan få forkyndelsen til at sande til. Undersøgelsen "Projekt God Forkyndelse" fra 2015 viser, at rigtig mange ikke forstår, hvad prædikanten siger. Lidt på samme måde, som hvis vi prædikede på dansk i Tanzania. Det går lissom ikke. Vi kan - som regel - godt prædike på dansk i Danmark. Men så skal det også være på dansk, og ikke på 1950'er dansk.

2. Sangene.

For nylig greb jeg mig selv i ved et møde at sidde og synge noget, som jeg ikke forstod. Ordene var ganske enkelt for gamle (jeg mener sådan set ikke, at jeg er særlig funktionel analfabet). Hvorfor skal jeg sidde og synge på gammel dansk? Jo, nogle gange skal jeg, fordi der er gamle sange og salmer, som er svære at erstatte (f.eks. nogle af Kingo, Brorson, Grundtvig). Men ka' vi generelt ikke gøre det bedre? (Som en statsminister engang sagde i sin nytårstale - dog om noget helt andet...)  

Vi har i LM mange nye og gode sange i "Sange og Salmer" og i den spritnye, unge "Fællessang 4". Alligevel - synes jeg - at vi har en stående udfordring: Hvordan får vi fremelsket sangforfattere, der kan skrive solide sange i et sprog og i en musik, som får mig til at opleve, at jeg er på omgangshøjde med min egen tid, når jeg synger dem - og i øjenhøjde med mit trosmæssige udtryk? Jeg har et brændende ønske om at give udtryk for min tro på mit eget sprog, også når jeg synger. 

3. LItteraturen.

Vi har værdifuld litteratur fra Luther, Rosenius, Møller - og andre! Meget af det er sprogfornyet og opdateret. En sproglig ny-bearbejdning kan gøre meget positivt i forhold til tilegnelsen af stoffet. Men jeg savner alligevel, at det samme bibelske og befriende indhold bliver skrevet og formuleret af danske nutids-forfattere. Referencer og tilknytninger til vores liv i dag ville være forfriskende - med den samme åndelige nerve i indholdet!

Udfordring: Friske forfattere med friske bøger i forfriskende sprog - med videreførelse af det gode, gamle gods.

Skal dette så ikke blot blive et fornyende chokoladeovertræk, må vi be' Gud om at gribe ind og Ånden om at skabe åndelig fornyelse. For det er dér, den dybest set kommer fra - også hen over et 150 års jubilæum.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Comments

Tak, Carsten, for at pointere vigtigheden af at nye sangskrivere fremelskes. Det er et vigtigt fokus.
Jeg vil i den forbindelse gøre alle læsere opmærksom på at LM musik og IM musik samarbejder om en sangskriver-workshop, for de der selv skriver sange, forfattere eller komponister, så de kan blive inspireret af erfarne sangskrivere og blive klædt på til at skrive gode sange. Det kommer til at foregå på LMH d. 6. og 7. april 2018. PR følger snart - hold evt. øje med http://lm-musik.dk/.
Derudover vil jeg gøre opmærksom på en database for nyere lovsange på dansk hvor man kan høre indspilninger og finde tekster og akkorder: worshiptoday.dk.
/Christian

Permalink