Ja til positiv kristen dannelse

13/02/2019

Børns Vilkår skal ikke klandres for forsøget på at rejse en debat om negativ social kontrol i kristne miljøer, herunder også Luthersk Mission. Vi er ikke fejlfri, og vi er parate til at lære af vores fejl.

I Tro & Mission vil vi gerne helt konkret tage handsken op. Derfor inviterer vi personer, der føler – eller har følt sig - udsat for negativ social kontrol i vores sammenhænge til at henvende sig. Vi vil gerne give dem en stemme i avisen, eventuelt også i anonymiseret form. Lad os få svesken på disken i stedet for at forholde os til antydninger og formodninger.

Desværre scorer undersøgelsen fra Børns Vilkår om Adfærdskontrol og tankefængsel et eklatant selvmål. Det sker, fordi man undlader at gøre rede for, i hvilket omfang den negative kontrol finder sted i de forskellige miljøer, men i stedet blot hælder alle organisationer ned i den samme gryde.

Det er da en formildende omstændighed, at Børn Vilkår klart gør opmærksom på denne metode og siger, at det ikke har været meningen at lave en statistisk undersøgelse, men derimod blot at gøre opmærksom på problemet. Men når Rasmus Kjeldahl siger til Tro & Mission, at ”nogle har et langt synderegister og andre et kortere. Det er ikke det samme billede, man ser alle steder, men mekanismerne er de samme,” så overfører han ekstremist-begrebet fra organisationer som visse islamiske organisationer til for eksempel Indre Mission og Luthersk Mission.

Det er en åbenlys urimelighed, som jo også kommer til at skade undersøgelsen som helhed.

Det er naturligvis relevant at overveje begrebet social kontrol for en kristen kirke eller bevægelse, der tror, at Gud er en virkelighed, og at han har åbenbaret sig gennem sit ord. Det skaber uundgåeligt stærke meninger og synspunkter. Dem vil vi gerne vil give videre til vores børn, og det forbeholder vi os retten til.

Det skal vi naturligvis gøre uden at bruge pression eller negativ social kontrol.

Men samtidig skal vi også stå ved vores holdninger og turde formidle dem – vel at mærke i frihed. Vi erkender, at ”Gud er Gud, om alle mand var døde og alle land lå øde”, og vi ønsker at formidle velsignelsen ved at følge Guds gode ordninger. Vi vil i frihed og med frimodighed påvirke dem med positiv åndelig dannelse, som handler om at leve sit liv med Jesus og efterfølge ham, om at have Jesus som både frelser og forbillede.

Blogindlægget er bragt som leder i Tro & Mission nr 3/2019

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.