Tro & Mission 10/2021: Møderækken

Møderækken, Dan Hessellund, sabbatuge, bibelweekend, Cambodja, Mia og Johannes Jensen, Siem Reap, Solgården, borgerforslag, køn, Søren Stidsen, Maiken Hadberg, Mongoliet, LivogJob, Søren Andersen, Ole Malmgaard, Per Bøndergaard, samtale, ægteskab

LM's avis med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Tema: Sådan holder vi møderække: Silkeborg LM, Aros LMU, Agerskov LM, Kolding LM, Ullerød LMU
- Tema: Møderækken ka blive en sabbatuge for menigheden
- Tema: Sådan har møderækken det i LM (de syv afdelinger)
- Ny familie på vej til Cambodja
- Solgården er blevet nærkontakt-efterskole
- Borgerforslag skal skabe debat om, hvad køn er
- Maiken er ikke færdig med Mongoliet
- LivogJob finder nye veje i coronatiden
- Unge har brug for voksne, der ser dem
- Tidligere missionær bliver missionskonsulent
- Ægteskabet skal tales varmt
- Tilbud om den bedste start på ægteskabet