Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Ritha og Flemming Hansen
Missionærer i Tanzania
Box 1088
Iringa
Tanzania

Afsluttende orlov i Danmark

Ritha Hansen (rithahansen50@gmail.com)
Født. 29.01 1950
Ad hoc opgaver

Missionær i Tanzania 1986-1998
Sygeplejerske og præstekone i Aarhus
Pensionist siden 2017

Flemming Hansen (fh@dlm.dk)
Født 26.07 1955

Undervisningsleder på Retræte- og Missionscenter i Iringa, som LM driver i samarbejde med den lutherske kirke i Tanzania
Undervisning (bl.a. på Ilambilole Bibelskole for nomadestammer).

Missionær i Tanzania 1986-1998, derefter fri- og efterskolelærer samt ph.d.i Danmark.
Præst i frimenigheden Aroskirken, Århus 2006-2019
Pendlermissionær til Tanzania 2013-2019