Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Lisa Rom Boye
Missionskonsulent
København
Født 1985

Ansat siden

2022

Missionskonsulent i en 40-procents stilling med særligt ansvar LM's aktiviteter i Grønland.

Også ansat i KFS med ansvar for arbejdet blandt internationale studerende.